USŁUGI W ZAKRESIE:

BUDOWA, ROZBUDOWA, REMONTY, RENOWACJA I UTRZYMANIE DRÓG, PARKINGÓW ORAZ PRZEPUSTÓW0%

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH0%

ZAGOSPODAROWANIE PARKÓW ORAZ TERENÓW REKREACYJNYCH0%

LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG0%

WYKONAWSTWO ROBÓT ZIEMNYCH W RAMACH MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ0%

ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĘTOWYCH0%

NASZA BAZA

SPRZĘTOWA

SPÓŁKA WYPOSAŻONA JEST
W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT
BUDOWLANY I TRANSPORTOWY:

Długoletnie doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji drogowych.