Baza sprzętowa

Spółka wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt budowlany i transportowy:

• układarki mas mineralno-asfaltowych
• frezarki
• skrapiarki
• termosy do przewozu masy bitumicznej
• remontery drogowe
• walce
• koparko-ładowarki
• koparki
• ładowarki
• równiarki
• spycharki
• układarki poboczy
• zagęszczarki
• zamiatarki
• stabilizatory gruntu
• ciągniki rolnicze z kosiarkami bijakowymi
• samochód specjalistyczny wyposażony w kosiarkę bijakową i głowicę do podcinania drzew
• samochód Unimog wyposażony w rębak do gałęzi
• samochody specjalne : pługo-piaskarki, polewaczka
• samochody ciężarowe: wywrotki, naczepy
• ciągniki siodłowe z naczepami samowyładowczymi
• przyczepy niskopodwoziowe