HUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K

ul. Częstochowska 14
42-283 Boronów

tel. (34) 353-92-53
tel. (34) 375-61-00
fax. (34) 375-61-01

biuro@hucz.pl

Zarząd:
Edward Hucz – prezes
Robert Hucz – prokurent
Piotr Hucz- prokurent
Bożena Tomalka – prokurent
Dawid Hucz – prokurent

NIP: 5751885237
REGON: 243065652

Formularz kontaktowy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi od HUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K

Zostałem poinformowany, że:
• administratorem podanych danych jest HUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K z siedzibą w Boronów ul. Częstochowska 14;
• podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania;
• podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom;
• przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania;
• posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• mam prawo do odwołania zgody na przetwarzanie ww. danych;
• dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wygenerowania odpowiedzi.