Oferta

Posiadane zaplecze sprzętowe oraz technologiczne pozwala nam oferować następujące usługi:

• kompleksowe wykonawstwo w zakresie budowy, rozbudowy, remontów, renowacji i utrzymania dróg, parkingów oraz przepustów
• budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
• zagospodarowanie parków oraz terenów rekreacyjnych
• letnie i zimowe utrzymanie dróg
• kompleksowe wykonawstwo robót ziemnych w ramach modernizacji infrastruktury kolejowej
• świadczenie usług sprzętowych