Dotacje

26-02-2024

HUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SP. K.
otrzymała
Dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

 

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy pracowników, którzy wykonują roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W ramach projektu zostały podjęte działania inwestycyjne mające na celu zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka i minimalizację zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Konkretnymi działaniami był zakup wózków jezdniowych podnośnikowych, chwytaka do układania kostki oraz zakup szalunków typu boks z uchwytami rozporowymi. Działania te pozwolą na bezpieczniejsze wykonywanie prac oraz minimalizację ryzyka urazów pozwalające utrzymać zdolność do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.